Notulen Medezeggenschapsraad

MR jaaroverzicht Basisschool De Kameleon 2019-2020

Notulen MR 30 november 2020
Notulen MR 21 september 2020
Notulen MR 22 juni 2020
Notulen MR 20 april 2020
Notulen MR 30 maart 2020
Notulen MR 17 februari 2020
Notulen MR 6 januari 2020