Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 7-8.

Leerjaar 7
In groep 7 worden de kinderen steeds meer voorbereid op het voortgezet onderwijs. We oefenen met het bijhouden van een agenda, het maken van huiswerk en het plannen van een weektaak. De kinderen zijn 'eigenaar' van hun eigen leerproces.  

Bij het werken aan de weektaak kiezen de kinderen wekelijks een leerdoel. We maken een plan, voeren deze uit en reflecteren op ons doel. Wat ging er al goed? Wat zou er nog beter kunnen? Vaak hebben kinderen in dit leerjaar al inzicht in hun eigen handelen. Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Meer en meer beginnen de kinderen te begrijpen dat ze echt voor zichzelf aan het werk zijn en dat zij de stap naar het voortgezet onderwijs moeten maken.  

Groep 7 wordt als één van de moeilijkste jaren gezien. De lesstof vraagt meer inzicht en begrip.  

Met rekenen komen er dit leerjaar diverse onderdelen aan bod. Denk daarbij aan het cijferend vermenigvuldigen en delen, breuken en procenten. Hiervoor zijn de tafels erg belangrijk. Deze worden aan het begin van het jaar extra geoefend om ze te automatiseren.  

Bij spelling leren we nog een paar nieuwe categorieën. We doen elke dag een dictee. In die dictees komen al die categorieën ook weer aanbod. Aan het einde van het jaar kunnen de kinderen alle categorieën wel dromen!  Grammatica en werkwoordspelling worden in groep 7 nog belangrijker. Je moet bijvoorbeeld kunnen ontleden om werkwoordspelling goed te kunnen maken. Steeds meer raakt de lesstof met elkaar verbonden. 

Wat doen we dan bij taal? We gaan aan de slag met verschillende thema's. We werken aan de woordenschat en verkennen verschillende aspecten van taal. Wat is een alinea? Hoe schrijf je een goede informatieve tekst? Aan het einde van elk thema presenteren we een eindproduct aan elkaar.  

Lezen is een belangrijk onderdeel op school. In groep 7 werken we met een leescircuit. In dit leescircuit komen verschillende genre aan bod. Op deze manier kunnen kinderen ontdekken wat voor boeken zij leuk vinden. Want zeg nou zelf, lezen is toch fantastisch!  

In groep 7 doen de kinderen het verkeersexamen. Zowel praktisch als theoretisch. Hoewel veel kinderen dit vaak spannend vinden, is er toch een ontspannen sfeer. Dit examen wordt echt als heel leuk ervaren en is een goede voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.  

Er staat veel op de planning, er komt veel nieuwe stof aan bod. Dit vraagt wat van de kinderen. Gelukkig is er ook ruimte voor plezier, want leren in groep 7 is een feestje.

Leerjaar 8
Groep acht is een bijzonder jaar. Het is je laatste jaar op de basisschool. Dat moet natuurlijk een geweldig jaar worden met een onvergetelijk afscheid. Aan het begin van het jaar zal je merken dat het tempo direct hoog ligt. Dit is niet voor niks. Hiermee laten we je alvast wennen aan het voortgezet onderwijs. We gaan ook echt de diepte in. De rekensommen worden moeilijker en de spellingsregels worden complexer. Elke ochtend beginnen we met het nieuws en bespreken we belangrijke zaken die spelen in de wereld. Om je te laten wennen aan de middelbare school zal je ook merken dat de hoeveelheid huiswerk toeneemt. Elke week bespreken we het huiswerk en krijg je gerichte feedback.

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 8. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Dit jaar krijg je ook een definitief schooladvies voor de middelbare school. In groep zeven heb je al een voorlopig schooladvies gekregen. Je schooladvies wordt door meerdere factoren bepaald. Gedurende je basisschooltijd heb je heel veel resultaten behaald. Daarnaast zijn er nog tal van toetsmomenten die je advies nog eens extra kracht bijzetten. In april maak je nog een verplichte eindtoets. Met je advies op zak kun je dan samen met je ouders op zoek naar een middelbare school die daarbij aansluit.

Aan het einde van het jaar ga je met alle kinderen drie dagen op schoolkamp. Je bivakkeert midden in de natuur met al je andere klasgenoten. 's Avonds spelen we een spannend avondspel en zingen we liedjes met de gitaar. Kortom: drie dagen heel veel plezier maken met elkaar. Het einde van je basisschooltijd op de Kameleon wordt natuurlijk in stijl afgesloten. Samen met je andere klasgenoten voer je een eigentijdse musical op voor alle kinderen van de school en je familieleden. Je krijgt je eigen rol en je studeert je tekst zo goed mogelijk in. Je zingt leuke liedjes en leert allerlei danspasjes aan. In de week voor de zomervakantie zet je tijdens de eindavond een spetterende uitvoering neer.


Groep 7-8


    maandag                      
       
  Juf Manon                       
    dinsdag t/m vrijdag                    
  Meester Kuiper
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66