Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 5.

In groep 5 wordt hard gewerkt. In dit leerjaar krijgen de kinderen steeds meer inzicht in hun eigen handelen. We werken aan het 'leren leren'. Zo worden de kinderen bewust van wat zij moeilijk vinden en wat zij nodig hebben om de lesstof onder de knie te krijgen. Dit neemt een belangrijke plek in op hun weektaak waarbij de groep aangeleerd wordt om het werk zelf in te plannen.

De kinderen in groep 5 staan steeds meer open voor de volwassen wereld. Daarom wordt vanaf groep 5 meer tijd besteed aan 'zaakvakken'. Dit jaar bieden wij alle zaakvakken geïntegreerd aan. De methode die wij hiervoor gebruiken is Blink. Aan de hand van thema's komen allerlei onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur naar voren. Gedurende elk thema werken de kinderen aan een eigen onderzoeksproject. 

Tijdens het rekenen staan de deeltafels en de plus-en minsommen tot 1000 centraal. Ook komen de digitale tijden en het meten en wegen aan bod. Er wordt gefocust op begrip en toepassing. Ook de spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden. Tijdens de taallessen werken de kinderen in thema's naar een eindproduct toe die ze voor de groep moeten presenteren. Ook een spreekbeurt en een boekbespreking staat op de planning.

Het lezen verloopt steeds sneller. De kinderen gebruiken meer technieken om een tekst goed te lezen. Denk hierbij aan het lezen van interpuncties en het gebruiken van een juist voorleestempo. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. Snapt een kind wat het leest, kan het de hoofdgedachte uit een tekst halen en kan het een samenvatting maken? 

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 5. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan verkeer, burgerschapsvorming, catechese, gym, muziek, beeldende vorming en drama. En laten we het Talentenatelier niet vergeten. Gedurende een periode van twee weken kiezen de kinderen een workshop uit die groepsdoorbroken wordt aangeboden. Zo kan ieder kind aan zijn/haar eigen talent werken.


Groep 5

  maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag                         
 
   Meester Martijn                                     

  donderdag
 
   Meester Dick / Jesse
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66