De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Oudervereniging

Voor een goed contact tussen ouders en school is een oudervereniging onontbeerlijk. De oudervereniging (OV) richt zich, in overleg met het team, vooral op het organiseren van en assisteren bij activiteiten in en om de school. De OV kent diverse commissies met aanspreekpunten. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond gehouden, waarbij nieuwe leden worden gekozen door alle ouders.

De OV helpt bij de organisatie van veel activiteiten op school. De belangrijkste activiteiten die door de OV worden georganiseerd zijn: de sinterklaasviering, het kerstfeest en de coördinatie met de schoolfotograaf. Deze activiteiten maken het schooljaar nog leuker voor uw kind(eren). Om deze activiteiten te kunnen realiseren vraagt de OV u als ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. De vrijwillige ouderbijdrage is momenteel vastgesteld op €12,50 per kind.

Uiteraard bent u vrij om een hoger bedrag over te maken, deze opbrengsten zullen wij goed besteden aan leuke activiteiten of andere bestemming die ten goede komt aan de kinderen. 

U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer: NL76 RABO 015 273 80 88 t.n.v. Oudervereniging de Kameleon o.v.v. naam kind(eren) en groep(en).
Uiteraard is er de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Lid worden van de OV 
Er zijn een aantal leden die stoppen aan het einde van dit schooljaar. Om bij alle activiteiten te kunnen blijven ondersteunen zijn nieuwe leden erg welkom. Nu denkt u misschien dat het veel tijd in beslag neemt, maar dat valt reuze mee. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen van de OV per jaar. Daarnaast wordt u gevraagd te helpen bij de voorbereiding en de activiteiten zelf. Natuurlijk hoeft u niet bij alle activiteiten te helpen. Heeft u ook zin om veel vrolijke gezichtjes te zien tijdens deze leuke activiteiten? Meld u dan aan voor de oudervereniging! 

Als u meer wilt weten over de OV, of u wilt zelf actief deelnemen, neem dan contact op met:

Ceriel Riemersma (penningmeester) via ceriel08@yahoo.com.
Nicole Beeris (secretaris) via nicolebeeris@icloud.com.
Pauline Alberts (voorzitter) via lienpol77@gmail.com.

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66