Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Notulen MR
Reglementen MR

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Deze raad kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Er zijn zaken waarin de MR om advies of om instemming wordt gevraagd. De directeur is gesprekspartner van de MR en aanwezig bij de vergaderingen als adviseur. Een reglement op de medezeggenschap is aanwezig bij het secretariaat van de MR. Binnen de Stichting bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn per school een ouder en een leerkracht uit de MR vertegenwoordigd. De GMR behandelt zaken die een bovenschools belang hebben, zoals het beleid dat de stichting voert.

Wie zijn wij?
In de MR van De Kameleon is het wenselijk dat we een evenredige verdeling hebben in het aantal leerkrachten (PME) en de ouders (OMR). Op dit moment bestaat de MR van de Kameleon uit:

Ouders:
Ivana Brasileiro Reis Pereira, moeder van Milena (groep 6)
Marthe van den Hoeven, moeder van Elise (groep 7)

Leerkrachten:
Kimberly Boxelaar, leerkracht groep 4; secretaris
Sara Brachten, leerkracht groep 7, tevens lid GMR
Elsbeth Niers, leerkracht groep 1-2

Directie:
Jeroen Rottier, schooldirecteur

Met z'n allen rouleren we taken als: Deelname aan GMR-vergaderingen/commissies, aanwezigheid bij en contact met de OV (oudervereniging).

Een link naar de notulen van de MR-vergaderingen vindt u bovenaan dit bericht. Input voor de MR-agenda is van harte welkom tot op de dag van de betreffende vergadering. Voor onderwerpen afkomstig van ouders maken we altijd ruimte, ook op het laatste moment!

Als u meer wilt weten over de MR of als u interesse hebt in deelname aan de MR, neem dan contact op met de MR   (voorzitter)  mrkameleon@kameleondendolder.nl.

Rooster van aftreden:

Personeelsgeleding Rol    In de MR sinds    Aftredend per
Kimberly Boxelaar              Lid, secretaris 2018 juni 2024
Sara Brachten Lid, GMR 2021 juni 2024
Elsbeth Niers Lid 2023 juni 2026
Oudergeleding Rol In de MR sinds Aftredend per
  Lid, voorzitter 2023 sept 2026
Ivana Brasileiro Reis
Pareira
Lid 2020 juni 2026
Marthe van den Hoeven Lid 2022 juni 2025

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66