De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Welkom in groep 5.

In groep 5 wordt de lesstof beetje bij beetje  complexer en krijgen de kinderen inzicht in hun eigen handelen. Zo worden de kinderen bewust van wat zij moeilijk vinden en wat zij nodig hebben om de lesstof onder de knie te krijgen. Dit neemt een belangrijke plek in op hun weektaak waarin de groep geleerd wordt om hun werk te gaan plannen.

De kinderen in groep 5 staan steeds meer open voor de volwassen wereld. Daarom
krijgen zij vanaf groep 5 ook 'zaakvakken': aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. 

Tijdens het rekenen staan de deeltafels en de plus-en minsommen tot 1000 centraal. Ook komen de digitale tijden, het meten en wegen en breuken aan bod. Ook de contextsommen hebben een belangrijke plek in de rekenlessen.

De spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe catgorieën doorgenomen worden.

Tijdens de taallessen werken de kinderen naar een eindproduct toe die ze voor de groep moeten presenteren. Ook een spreekbeurt en een boekbespreking staat op de planning.

Het lezen verloopt steeds sneller. De kinderen gebruiken steeds meer technieken om een tekst goed te lezen. Denk hierbij aan het lezen van interpuncties en het gebruiken van een juist voorleestempo. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. Snapt een kind wat het leest, kan het de hoofdgedachte uit een tekst halen en kan het een samenvatting maken?

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan verkeer, burgerschapsvorming, catechese, gymnastiek, muziek, beeldende vorming en drama. En laten we het Talentenatelier niet vergeten. Gedurende een periode van 2 weken kiezen de kinderen een workshop uit die groepsdoorbroken wordt aangeboden. Zo kan ieder kind aan zijn/haar eigen talent werken.

Groep 5-6

 maandag t/m vrijdag                                 
 
 Sara Brachten                                         
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66