De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Welkom in groep 7A.

Wat wordt er allemaal geleerd in groep 7? 

In groep 7 starten we met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Kinderen leren steeds meer om huiswerk te plannen, een weektaak te plannen en om zichzelf te redden als het gaat om het opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden en begrip. Meer en meer beginnen de leerlingen te begrijpen dat ze echt voor zichzelf aan het werk zijn en dat zij de stap naar het VO moeten maken. Groep 7 wordt vaak beschouwd als één van de moeilijkste jaren. De lesstof vraagt meer inzicht en begrip. Zo worden de verhaaltjessommen steeds belangrijker en moet je bijvoorbeeld kunnen ontleden om werkwoordspelling goed te kunnen maken. Steeds meer raakt de lesstof met elkaar verbonden. Ook staat het verkeersexamen centraal in groep 7. We doen een praktisch examen en een theoretisch examen. Er staan diverse culturele uitjes op de planning en we gaan de diepte in wat betreft de zaakvakken. Kortom, een druk jaar, veel nieuwe lesstof, er wordt veel gevraagd van de leerlingen, maar tussen alle vakken door maken we ook een hoop plezier.


Groep 7A, tot en met de herfstvakantie


maandag, woensdag, donderdag, vrijdag    
       
 Janneke Huisman  

dinsdag                
 
    
Joske Platteel                                                  
 
 
Groep 7A, vanaf de herfstvakantie

maandag, dinsdag    
       
 Marlies Bakker                                              

woensdag, donderdag, vrijdag                            
 
    
Janneke Huisman                                         
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66