De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Wijkteam / Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit professionals met elk hun eigen deskundigheid:

Maatschappelijk werkers
Wijkverpleegkundigen
Wmo-consulenten
Welzijnswerkers

De medewerkers komen uit diverse organisaties en voeren voor de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Dit team kan zo nodig ook andere zorgspecialisten vragen mee te denken.

Het Sociaal Team werkt (waar dat zinvol is) ook nauw samen met onder meer huisartsen, de Regionale Sociale Dienst en het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist (CJG Zeist).
Bij het CJG Zeist kunt u terecht voor zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Werkwijze bij een hulpvraag

Stel, u heeft thuis extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat u een handicap of een beperking heeft, omdat u wat ouder wordt of omdat uw partner ziek is. In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente (telefoonnummer 14030).

Degene met wie u contact heeft, onderzoekt samen met u wat uw hulpvraag is en welke oplossingen mogelijk zijn.

Iedere situatie is anders en dus is er voor iedereen een andere oplossing. De medewerker van het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een oplossing waar u verder mee kunt. De medewerker kijkt met u naar de unieke situatie van uw hele huishouden en helpt u bij het maken van een compleet plan. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt en hoe mensen om u heen kunnen helpen. Waar nodig, wordt aanvullende hulp door vrijwilligers of professionals geregeld. En als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, spreken ze met u en met elkaar af wie de hulp coördineert.

Een gesprek aanvragen kan via https://www.zeist.nl/inwoner/ondersteuning-en-zorg/wmo-contact-en-spreekuren/gesprek-aanvragen-sociaal-team/

Het wijkteam Den Dolder en omstreken houdt spreekuur op diverse locaties, altijd op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur. Meer informatie vindt u op https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/wijken-en-dorpen/wijkteam-den-dolder-eo/

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66