Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 6-7.

In groep 6-7 is het heel bijzonder, want wij werken in een combinatiegroep. Twee leerjaren zitten door elkaar, leren samen, spelen samen, ontdekken samen en hebben veel plezier. Het grote voordeel van een combinatiegroep is dat kinderen uit groep 7 nog mee kunnen doen met de instructie van groep 6 en andersom. Altijd handig als je nog extra instructie nodig hebt of als je zelfs al iets meer kan.

De kinderen krijgen steeds meer inzicht in hun eigen handelen. Ze zijn zich bewust van wat ze kunnen en waar ze nog hulp bij nodig hebben. De kinderen kunnen dit steeds beter aangeven. Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen een kindgesprek met de leerkracht. Een kindgesprek gaat over de interesses van het kind, maar ook over het leergedrag. Om eigenaar van het eigen leerproces te worden, vragen we de kinderen om doelen te stellen. Dat kan zijn: 'Ik maak mijn taak af voordat ik aan iets nieuws begin' of 'Ik luister naar de tips van anderen en doe hier iets mee' of 'Ik kan 30 minuten zelfstandig werken.' Door de kinderen doelen te laten stellen weten ze wat de belemmeringen en wat ze nodig hebben om het doel te behalen.

De kinderen werken met een weektaak waarop staat wat ze voor rekenen, taal en spelling moeten maken. Daarnaast is er ook ruimte voor taken waar ze uit mogen kiezen. We leren de kinderen hoe ze moeten plannen en te kijken naar het gemaakte werk. We reflecteren samen. Wat ging goed? Wat kan de volgende keer anders? Voor de kinderen van groep 7 is dit een belangrijk onderdeel, want zij gaan zich dit jaar ook voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Door goed te reflecteren ontdekken de kinderen dat ze echt voor zichzelf aan het werk zijn en dat ze de stap naar het VO gaan maken.

Met rekenen komen er dit leerjaar diverse onderdelen aan bod. Denk daarbij aan vermenigvuldigen met grote getallen, cijferend optellen en aftrekken, deelsommen met rest, de omtrek en oppervlakte. De tafels worden veel geoefend om deze te automatiseren. We dansen de tafels of maken een tafelbingo. Bewegend leren is fantastisch om te doen!

Voor spelling maken we elke dag een dictee. Herhalen we de regels van de categorieën en oefenen elke dag. Ook de werkwoordspelling komt elke week aanbod. Was het nou met -te of -de?

Met taal werken we aan de woordenschat en verkennen we allerlei aspecten van taal. Hoe maak je de lezer nieuwsgierig naar jouw verhaal? Hoe schrijf je een goed slot? Elk onderwerp werken we naar een eindproduct. Een presentatie, een dialoog, een persoonlijke gelukwens, een lied. De woordenschat oefenen we regelmatig met de coöperatieve werkvormen.

Yes, lezen. Groep 6-7 duikt elke dag de boeken in! Het blijft geweldig om te zien als kinderen helemaal in een boek kruipen en ze het liefste niet stoppen als de juf dat zegt. Of je enthousiast vertellen dat ze een super leuk boek hebben gevonden in de bibliotheek. Naast het leesplezier en leesmotivatie werken we ook aan het technisch lezen. Belangrijk is dat de kinderen vloeiend leren lezen. Dus.. lezen zoals je praat. Het nauwkeurig en vlot, zonder fouten, lezen van woorden met specifieke leesmoeilijkheden. Het verhogen van de leessnelheid doordat het lezen steeds meer wordt geautomatiseerd. In groep 6-7 hebben we daar allemaal leuke spelletjes voor. En letten we op een goede expressie met lezen.

Voor begrijpend lezen passen we verschillende leesstrategieën toe die wij, de leerkrachten, via modellen aan de kinderen leren. Een leraar die hardop denkt over een tekst maakt een kind bewust welke strategieën nodig zijn om een tekst te begrijpen. Op deze interactieve manier leren de kinderen te denken over wat ze lezen.

Kortom, een heerlijk dynamisch jaar waarin leren echt een feestje is!

Groep 6-7

maandag, dinsdag             
       
 Michelle Los                            

woensdag, donderdag, vrijdag                    
    
 Janneke Huisman

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66