Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 4-5.

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als 'aparte' vakken. Er wordt verder gewerkt aan de leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor de kinderen leuke verhalen kunnen lezen. We gaan leeskilometers maken. Begrijpend lezen krijgt een belangrijke rol. 

Spelling wordt steeds belangrijker. We behandelen 12 spellingsregels. 

Bij Rekenen gaat het vooral om het aanleren van de tafels. Dit wordt de belangrijkste rekenklus. Er wordt begonnen met inzicht kweken van wat tafelsommen eigenlijk zijn. Als het zover is, worden de tafels geautomatiseerd. 

In leerjaar 4 staat bij wereldoriëntatie het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan rijden. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 4 focust zich op ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens en beperkingen. Ook het inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen komen aan bod. 

In groep 5 wordt de lesstof beetje bij beetje  complexer en krijgen de kinderen inzicht in hun eigen handelen. Zo worden de kinderen bewust van wat zij moeilijk vinden en wat zij nodig hebben om de lesstof onder de knie te krijgen. Dit neemt een belangrijke plek in op hun weektaak waarin de groep geleerd wordt om hun werk te gaan plannen. 

Tijdens het rekenen staan de deeltafels en de plus-en minsommen tot 1000 centraal. Ook komen de digitale tijden, het meten en wegen en breuken aan bod. Ook de contextsommen hebben een belangrijke plek in de rekenlessen. 

De spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden. 

Tijdens de taallessen werken de kinderen naar een eindproduct toe die ze voor de groep moeten presenteren. Ook een spreekbeurt en een boekbespreking staan op de planning. 

Het lezen verloopt steeds sneller. De kinderen gebruiken steeds meer technieken om een tekst goed te lezen. Denk hierbij aan het lezen van interpuncties en het gebruiken van een juist voorleestempo. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. Snapt een kind wat het leest, kan het de hoofdgedachte uit een tekst halen en kan het een samenvatting maken? 

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 5. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Naast al deze vakken wordt er in beide leerjaren ook aandacht besteed aan verkeer, burgerschapsvorming, catechese, gymnastiek, muziek, beeldende vorming en drama. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk met de gehele groep gedaan. En laten we het Talentenatelier niet vergeten. Gedurende een periode van 2 weken kiezen de kinderen een workshop uit die groepsdoorbroken wordt aangeboden. Zo kan ieder kind aan zijn/haar eigen talent werken. 

Groep 4-5


maandag t/m vrijdag                
 
 Kimberly Boxelaar                                            

 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66